Turistika

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Zemplínske múzeum vzniklo v roku 1957, pôvodne ako Zemplínske vlastivedné múzeum. Od roku 1965 pôsobí pod názvom Zemplínske múzeum. Pôda múzea, kde sa nachádzajú exponáty, je v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Tento kažtieľ pochádza zo 17. storočia. Vznikol prebudovaním staršieho hradu.

 

muzeum

 

Expozície:

 

Archeologická expozícia – nachádzajú sa tu pamiatky z pravekého a včasného stredovekého Zemplína. Nachádza sa na poschodí v hlavnej budove kaštieľa. Pamiatky si môžete prezerať v chronologickom slede:

Paleolit (staršia doba kamenná, 2,5 mil. – 8. tis. pred n. l.).

Neolit (mladšia doba kamenná, 5.tisícročie – záver 4.tis. pred n. l.).

Eneolit (neskorá doba kamenná, záver 4. – 3. tisícročie pred n. l.).

Doba bronzová (2 300 – 750 r. pred n. l.).

Doba halštatská (staršia doba železná, 750 – ca 400 r. pred n. l.).

Doba laténska (mladšia doba železná, ca 400 r. pred n.l. – prelom letopočtu).

Doba rímska (1. – 4. storočie n. l.) a doba sťahovania národov (5. – 6. storočie n. l.).

Včasný stredovek (6. – 10. storočie).

 

Etnografická expozícia predstavuje tradičné ľudové remeslá Zemplína - vinohradníctva, kováčstva, hrnčiarstva, spracovania dreva, výrobu textílií, či rybárstva.

Prírodovedná expozícia predstavuje jednotlivé skupiny vtákov a cicavcov Zemplína.

Umelecko-historická expozícia zobrazuje výtvarnú kultúru na Zemplíne.

Historická expozícia zobrazuje bytovú kultúru šľachty a mešťanov z konca 18. a začiatku 20. storočia.

 

Otváracie hodiny:

 

Utorok - Piatok

Sobota

Nedeľa

September – Jún

08:00 - 15:30

skupiny >=15 členov

 

Júl - August

09:00 - 17:00

skupiny >=15 členov

14:00 - 17:0

 

Počas obedňajšej prestávky od 12:00 hod. do 13:00 hod. je múzeum pre verejnosť zatvorené. V pondelky a štátne sviatky je múzeum taktiež zatvorené. V sobotu je možné navštíviť múzeum len na základe vopred uskutočnenej telefonickej objednávky na t. č. 056/644 10 93.

Naposledy zmenenésobota, 06 jún 2015 16:42

Súvisiace položky (podľa značky)

Viac z tejto kategórie: « Ranč u Kosťa Viniansky hrad »
Pre písanie komentárov sa prihláste

Odoberať novinky

Prihlásenie

fb iconLog in with Facebook
Registrácia