Turistika

Jovsianska hrabina

Slovensko ukrýva na svojom území mnohé krásy a Národné prírodné rezervácie, či už Chránené prírodné rezervácie. Práve dnes v 21.storočí si musíme uvedomiť, že žijeme na jednej planéte, ktorú po nás zdedia ďalšie generácie a je našou jedinou záchranou. Musíme myslieť a chrániť ju lokálne a myslieť pritom globálne a ekologicky.

V prírode je dôležitá rovnováha, je to citlivý a komplexný živý systém. Jovsianska Hrabina je cenný stabilný ekosystém a je dedičstvom celoeurópskeho merítka. Je to typický karpatský les bez zásahov človeka, prírodného charakteru. Flóra i fauna je veľmi zaujímavá a bohatá. Jovsianska hrabina je Národná prírodná rezervácia 5.stupňa.

Vyhlásená bola v roku 1953. Má rozlohu 258 ha a je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Naposledy bola novelizovaná v roku 1983. Táto Národná prírodná rezervácia bola vytvorená na vedecké a osvetovo-výchovné účely. Nachádza sa v Košickom kraji, okres Michalovce v katastrálnom území obce Jovsa. Konkrétnejšie medzi obcami Poruba a Jovsa. Z obce Jovsa sú dobré turistické podmienky na zdolanie vrchu Vihorlat (1075m), ktorý je vyhľadávaným turistickým miestom . Výstup na samotný vrchol vrchu Vihorlat je dosť náročný avšak pod jeho úbočie vedie 8km dlhá asfaltová cesta.

Jovsianska Hrabina je to najväčšia lokalita s  výskytom bledule karpatskej na území Slovenska. Jej vznik bol podmienený výskytom dubohrabiny. Presnejšie ju nájdeme na južnom úpätí Vihorlatských vrchov v nadmorskej výške 162-127 m.n.m.

Je tu častý výskyt chránených a ojedinelých taxónov a porastov a to už na skorú jar. V obci Jovsa je liečivý a termálny prameň od roku 1973. Jeho účinky sú overené dlhoročným využívaním miestnymi obyvateľmi ako aj turistami zo širokého okolia , či zahraničia. Tento prameň pramení z hĺbky 400 metrov. Má charakteristický zápach.

Pri tejto rezervácii tečie potok Myslina, ktorý vytvára vhodné podmienky a biosféru pre jedinečnú a ojedinelú flóru. Vyskytujú sa tu bleduľa karpatská (Leucojum vernum ssp. Carapticum), ktorá tu má najlepšie podmienky a vyskytuje sa tu v najpočetnejšom množstve. Táto rastlinka je zákonom chránená a za jej odtrhnutie sa pokutuje sumou 5O Eur. Dobre a v hojnom počte s ajej darí pri potoku Myslina. Je symbolom jari na Zemplíne. Miestni ľudia ju poznajú pod názvom Kozodris.

Ďalej môžeme spomenúť rastliny ako napríklad : lieska obyčajná (Corylus avellana), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), hrab obyčajný (Carpinus betulus),ktorý si ľudia často mýlia s bukom. Hrab je častým listnatým stromom slovesnkch lesov, má tvrdé drevo a je vhodný na stolárske účely. Ďalej sa tu nachádzajú: slivka trnková (Prunus spinosa), topoľ osikový ( populus tremula), hlohy (Crataegus spp.),vrba rakyta( Salix caprea). Rakyta je významná drevna, pretože na nej skoro najar nachádzajú potravu včely. Kvitne už v marci ešte pred rozkvitnutí listov. Ľudová slovesnosť vraví, že čarodejnice mohli lietať len na metlách vyrobených z vrbových prútov.

Pri dokvitnutí bledúľ kvitnú chochlačky (Corydalis spp.), blyskáč jarný (Cicaria verna agg.), scila dvojlistá (Scilla bifolia), Veternica hájna (Anemone nemorosa). Jovsianska Hrabina je krásna na jar a aj po celý rok.

Naposledy zmenenésobota, 06 jún 2015 16:41
Viac z tejto kategórie: « Vihorlat Postávka »
Pre písanie komentárov sa prihláste

Odoberať novinky

Prihlásenie

fb iconLog in with Facebook
Registrácia